Forside

MOTIVATION

Alle mennesker fortjener
inspirerende og nærværende ledelse, der giver indhold i deres liv

SERIØS OG
AMBITIØS SPARRING

Jeg finder de små forskelle, der kan tage din virksomhed til næste niveau. Og bringer den dertil i tæt samarbejde med dig og dine medarbejdere.

Jeg starter med det vigtigste - nemlig dig, din virksomhed og dine medarbejdere.

Indsigt

Jeg sætter mig grundigt ind i, hvad din virksomhed laver, hvordan processerne kører og hvordan medarbejderne arbejder sammen. Det er mit udgangspunkt. Jeg stiller spm. og finder derigennem ind til virksomhedens dna.

Ejerskab

Alle virksomheder har mål, de ønsker at opnå. For at lykkes og skabe succes, skal medarbejderne kende disse mål, involveres og tage ejerskab. Det betyder meget for engagementet og loyaliteten, at man får skabt et fællesskab, alle har lyst til at være en del af.

Opfølgning

Når rammerne og beslutningerne er på plads – skal det implementeres. Jeg er en stor del af forløbet – sikrer mig at vi følger de planer, vi har lagt sammen, og følger op, når vi fraviger. Opfølgning er et nøgleord. Det er nemt nok at finde på en ny plan, men hvis vi ikke løbende følger op – så har tingene det med at glide ud i sandet.

Jeg har hele vejen igennem en positiv indgangsvinkel til tingene, og jeg har passion for mit arbejde. Jeg tror på, vi kommer længst i livet, hvis vi har passion, for det vi laver.

Jeg vil derfor finde ind til, hvad der motiverer og inspirerer dine folk, så vi kan bruge det videre på rejsen i at gøre din virksomhed endnu bedre.

Det kan koste op mod

500.000,-

at ansætte den forkerte person i jobbet

Hvis en ansat kun yder

80%

kan det oversættes til 4 arbejdsdage i stedet for 5

En timepris på

1500,-

kan laves til mindre med studentermedhjælpere

TAG KONTAKT TIL MIG

Er dit hoved
fyldt med tanker og idéer
du savner sparring til?

+45 2961 4396